SAARC Selection List ( 2004-2005)

11 Out of 12 Candidates selected under SAARC FREE QUOTA For Session 2004-2005.

S.NO NAME ADDRESS
1 Umaar Sharief Jawarnagar
2 Sumaya Khurshid Karanagar
3 Shahla Khurshid Rawalpora
4 Omar Mohamad Shafi Rawalpora
5 Saima Rashid Bohri Kadal
6 Insha Hamid Shawl Chanpora
8 Ubair Bashir Shah Shergadi Srinagar
9 Umer Hayat Lone Batmaloo
10 Shahid Ali Wani Khrew
11 Isbah Lateef Chasti Srinagar